Lid worden?


Aanmelden kan via deze website, bij een van de bestuursleden telefonisch/mondeling, of door een mail te sturen naar info@scoronlo.nl.

Nieuwe leden ontvangen een welkomsbrief + een factuur voor het betalen van de jaarlijkse bijdrage.

Aanmeldingen na 1 augustus ontvangen de factuur voor betaling in het nieuwe jaar.

Het lidmaatschap van Scoronlo bedraagt minimaal €15.00 per jaar (meer mag natuurlijk ook)

Leden hebben gratis toegang bij lezingen van Scoronlo.

Jaarlijks wordt een jaarboek uitgebracht dat gratis aan de leden wordt verstrekt (het eerste jaarboek komt uit in de tweede helft van 2018).

De prijs ervoor voor niet-leden bedraagt €19,50 per stuk (exclusief verzendkosten)

Losse exemplaren van de “Periodieken“ die vroeger zijn uitgebracht (nummers 1 t/m 39) zijn te koop in het Raadhuisje van Groet tijdens openstelling en bij lezingen en speciale bijeenkomsten of vergaderingen.

Beëindigen van een lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie: mevr. Hetty Keessen, Jan van Scorelpark 44, 1871 EX Schoorl.

Ons bankrekeningnummer is: NL37 RABO 0146910060  t.n.v. Cult.Hist.Ver. Scoronlo onder vermelding het betreffende contributie jaar.

Secretariaat: Heereweg 239, 1873 GA Groet. info@scoronlo.nl

Wilt u lid worden? Dan kunt u zich hier online aanmelden.