Lid worden


Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Scoronlo bedraagt 15 per jaar.

U ontvangt ons periodiek "Scoronlo" en heeft gratis toegang tot de lezingen.

Wilt u nog losse nummers van het periodiek kopen dan kan dat. Er zijn nog diverse nummers beschikbaar  2,50.

Wilt u lid worden of periodieken bestellen dan kunt u een e-mail sturen.

Contributie of giften: NL37 RABO 0146910060 t.n.v. Scoronlo onder vermelding van 'gift' of 'contributie jaar'