Het Schoorls Gemengd Koor bestaat 75 jaar (vervolg)

uit: Scoronlo nr 22 van December 2000