Van het bestuur van de vereniging Scoronlo

uit: Scoronlo nr 24 van oktober 2002