Het wapen voor de nieuwe gemeente Bergen

uit: Scoronlo nr 24 van oktober 2002