Zandmennerij te Hargen

uit: Scoronlo nr 24 van oktober 2002