Vereniging


Doelstellingen

De Vereniging Scoronlo is opgericht in 1988. Zij heeft haar werkgebied in de vroegere gemeente Schoorl. De vereniging is dan ook genaamd naar een vroeg middeleeuwse schrijfwijze van Schoorl uit het jaar 868.

Scoronlo stelt zich overeenkomstig haar huidige statuten (gewijzigd in 2009) als doel belangstelling te wekken voor de geschiedenis en cultuur van Schoorl en de verkregen kennis te verspreiden. Daarnaast probeert Scoronlo voorwerpen en geschriften die van historisch en cultureel belang voor Schoorl zijn op te sporen, te verwerven en tentoon te stellen. Scoronlo streeft ook naar behoud van historische bouwwerken, cultuurhistorisch landschap en archeologische landschapselementen in Schoorl.

Onze vereniging tracht haar doelen te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en excursies. Scoronlo faciliteert onderzoek en steunt onderzoekers. Zij bevordert de instandhouding van cultuurhistorische monumenten en/of publicaties, historische bouwwerken en landschapselementen. Verder werkt Scoronlo samen met verwante organisaties.

Sinds de oprichting wordt een tijdschrift uitgegeven dat ook Scoronlo heet. Hiernaast bezit onze vereniging een boekenverzameling en een verzameling objecten.