Scoronlo

Doelstellingen

Wie we zijn en wat we willen, is in formele taal vastgelegd in onze statuten.

 

De cultuur-historische vereniging Scoronlo stelt zich ten doel:

 • belangstelling te wekken voor de geschiedenis en cultuur van Schoorl en de bestudering daarvan te bevorderen;
 • de verspreiding van de verkregen kennis van genoemde onderwerpen;
 • het opsporen, verwerven, tentoonstellen en voor de gemeente Bergen (Noord-Holland) behouden van voorwerpen en geschriften, welke van historisch en/of cultureel belang zijn voor Schoorl;
 • het behouden van historische bouwwerken, cultuurhistorisch landschap en archeologische landschapselementen in Schoorl;
 • het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Scoronlo tracht dit doel te bereiken door:

 • het organiseren van bijeenkomsten en excursies;
 • het behulpzaam zijn bij het verkrijgen van faciliteiten voor het verrichten van onderzoek;
 • het verlenen van steun aan onderzoekers;
 • het uitgeven van een periodiek en van andere publicaties;
 • het bevorderen van de instandhouding van cultuurhistorische monumenten en/of collecties in Schoorl;
 • het bevorderen van de instandhouding van historische bouwwerken, cultuurhistorisch landschap en archeologische landschapselementen in Schoorl;
 • het samenwerken met andere organisaties en instellingen op enig gebied van cultuur en historie en
 • voorts met alle rechtmatige handelingen die aan het realiseren van het doel dienstig kunnen zijn.

© 2024 Scoronlo

Thema door Anders Norén